Årsmöte med prisutdelning och pizza 11 mars 2023

  • 12 mar 2023

Ett välbesökt årsmöte med många ungdomar och totalt ca 20 medlemmar genomfördes planenligt under lördag eftermiddag i Bågskyttehallen. Vid årsmötet valdes styrelseledamöter och priser delades ut m.m. Läs mer nedan.

Till ordförande omvaldes Anders Persson och till ledamöter på 2 år omvaldes Rune Persson, Kristoffer Karlsson och Sven Anders Augustsson. Kvarstår gör Joakim Ravemyr och Inge Nilsson samt fyllnadsval 1 år Hans Christer Eriksson. Till suppleanter 1 år valdes Gösta Rörstrand, Jeanette Håkansson samt Alejandra Gomez nyval. Till revisorer valdes Lars Inge Bengtsson och Leif Owe Hubertsson samt revisorssuppleant Kent Kullman. Till Valberedning valdes Jan Hansson (sammankallande) och Heikki Rytkönen.

Prestationspriser (presentkort) gick till Freja Olofsson och Kristoffer Karlsson samt Kerstin Henmyr K85 (presentkort och blomma) som 2022 är världsrankad Etta i både Kula, Diskus och Spjut. Talangen Yara Lopez fick pris (presentkort) som bästa ungdom. Bäst i Castorama var Mikael Persson som fick en ljuslykta. Plaketter delades ut till Klubbmästarna enligt nedan.

Klubbmästare 2022

 

/Anders Persson