Medlemsavgifter

UF Contacts Medlemsavgifter

 

För 2024 gäller följande medlemsavgifter:

Ungdom 400,- (gäller tom 18 år) 

Vuxen 600:- (19 år och äldre)

Familjemedlemskap 800:- (boende på samma adress)

Stödmedlem 200,-

 

 

Vid betalning ange alla namn och personnummer för den medlemsskapet gäller för (10 siffror) ååmmdd-_ _ _ _ .

 

Beloppet sätts in på bankgiro 5498-3473 tillsammans med namn och personnummer på medlem/medlemmarna. 

Beloppet kan även överföras via Swish till nummer 1230065284.