PM och startlista Sylvesterloppet 2023

  • 28 dec 2023

Nu finns PM för Sylvesterloppet 2023 under "Våra arrangemang" på hemsidan samt i kalendern. För den som ännu inte är anmäld finns möjlighet till efteranmälan senast kl. 10.00 på tävlingsdagen. 

Uppdatering 2023-12-29: Nu finns även startlista tillgänglig.